Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi är TV-spelspodden (från vänster till höger):

  • Amanda Stéen
  • Aaron Vesterberg Ringhög
  • Lillie Klefelt
  • Jesper Englin
  • Liza Lind

TV-spelspodden är en podcast skapad med ett syfte om att lyfta nya perspektiv inom kulturen. Vi tror att fler perspektiv kan bredda vår egen syn på vad kulturen faktiskt är och betyder för många, och därmed även tillåta ett samtal som inte nödvändigtvis behöver följa samma mall som normen. 

Sep 27, 2018

En ny vecka. Ett nytt avsnitt. Detta avsnitt innehåller spår av norsk dramakomedi samt amerikansk spionkomedi.

På önskemål av lyssnare påbörjas även en följetong med tipslistor - denna vecka om spel.

Skämshögen finner du på Facebook, Instagram, Twitter, Wordpress och kan kontaktas via e-post

Puss i ljumsken!