Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi är TV-spelspodden (från vänster till höger):

  • Amanda Stéen
  • Aaron Vesterberg Ringhög
  • Lillie Klefelt
  • Jesper Englin
  • Liza Lind

TV-spelspodden är en podcast skapad med ett syfte om att lyfta nya perspektiv inom kulturen. Vi tror att fler perspektiv kan bredda vår egen syn på vad kulturen faktiskt är och betyder för många, och därmed även tillåta ett samtal som inte nödvändigtvis behöver följa samma mall som normen. 

Sep 20, 2018

Då var den stora dagen här - dagen då Amanda tar sina stapplande steg med skämshögen i sin famn från text till ljud. 

I detta premiäravsnitt pratas det om såväl avklarade såväl som ouppklarade affärer från detta år. 

Skämshögen finner du på Facebook, Instagram, Twitter, Wordpress och kan kontaktas via e-post

Puss i ljumsken!