Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi är TV-spelspodden (från vänster till höger):

  • Amanda Stéen
  • Aaron Vesterberg Ringhög
  • Lillie Klefelt
  • Jesper Englin
  • Liza Lind

TV-spelspodden är en podcast skapad med ett syfte om att lyfta nya perspektiv inom kulturen. Vi tror att fler perspektiv kan bredda vår egen syn på vad kulturen faktiskt är och betyder för många, och därmed även tillåta ett samtal som inte nödvändigtvis behöver följa samma mall som normen. 

Oct 7, 2018

Loading är äntligen här!

Och hur vill vi fira det på bästa sätt om inte genom att bjuda in Johan Lorentzon, Alexander Rehnman och Petter Arbman från redaktionen, för att snacka japansk kultur på 3DS och skräck-äventyr samt strategiskjutare i den virtuella verkligheten?

Amanda reflekterar högt och lågt över Shadow of the Tomb Raider och Aaron över Forza Horizon 4 på ett sätt som gör att en funderar på om de inte har gjort något annat de senaste veckorna (Pst! Det har de ju nästan inte heller!).

Glöm inte att svara på veckans fråga!

Här hittar du TV-spelspodden:
Twitter
Facebook
Instagram
Mail
Hemsida
Youtube
Twitch

Prenumerera:
RSS-feed
iTunes