Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi är TV-spelspodden (från vänster till höger):

  • Amanda Stéen
  • Aaron Vesterberg Ringhög
  • Lillie Klefelt
  • Jesper Englin
  • Liza Lind

TV-spelspodden är en podcast skapad med ett syfte om att lyfta nya perspektiv inom kulturen. Vi tror att fler perspektiv kan bredda vår egen syn på vad kulturen faktiskt är och betyder för många, och därmed även tillåta ett samtal som inte nödvändigtvis behöver följa samma mall som normen. 

Aug 25, 2018

En vecka olik de andra!

Amanda, Jesper och Aaron tar sig igenom Ninjas policy kring varför han inte streamar med kvinnor, Cyberpunk 2077's transfobiska tweet, Generations Zero och Stålenhag.

Amanda är efter mer tid med sista säsongen av The Walking Dead inte helt nöjd med första episoden, Aaron maler på om No Man´s Sky och Jesper har klämt lite på Monster Hunter: World på PC och även en hel del Hollow Knight i ett avsnitt där vi egentligen bara maler på hela vägen till slutet.

Mycket nöje!

Länkar som diskuteras:
Cyberpunk 2077
Ninja
Stålenhag och Generation Zero

Kontakta TV-spelspodden:
Twitter
Facebook
Instagram
Mail
Hemsida
Loading