Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi är TV-spelspodden (från vänster till höger):

  • Amanda Stéen
  • Aaron Vesterberg Ringhög
  • Lillie Klefelt
  • Jesper Englin
  • Liza Lind

TV-spelspodden är en podcast skapad med ett syfte om att lyfta nya perspektiv inom kulturen. Vi tror att fler perspektiv kan bredda vår egen syn på vad kulturen faktiskt är och betyder för många, och därmed även tillåta ett samtal som inte nödvändigtvis behöver följa samma mall som normen. 

Jul 28, 2018

Aaron och Amanda hamnar ännu en gång ensamma på varsin sida internet men likväl tillsammans. Denna vecka diskuteras alltifrån trakasserier av spelskapare, till nytt material i en stor speltitel och avskedande av arbetskraft hos spelskapare. 

Därtill språkas det även kring NieR: Automata, The Last of Us, Sonic Mania Plus samt Diablo 3: Reaper of Souls.

Puss i ljumsken!

Länkar som diskuteras:

Waypoint-intervjun
The Guardian-intervjun
Shadow of the Tomb Raider walkthrough
OnRush-artikeln

Kontakta TV-spelspodden:
Twitter
Facebook
Instagram
Mail
Hemsida
Loading