Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi är TV-spelspodden (från vänster till höger):

  • Amanda Stéen
  • Aaron Vesterberg Ringhög
  • Lillie Klefelt
  • Jesper Englin
  • Liza Lind

TV-spelspodden är en podcast skapad med ett syfte om att lyfta nya perspektiv inom kulturen. Vi tror att fler perspektiv kan bredda vår egen syn på vad kulturen faktiskt är och betyder för många, och därmed även tillåta ett samtal som inte nödvändigtvis behöver följa samma mall som normen. 

Jun 23, 2018

E3 har lagt sig och även om nyheterna inte stannar vid, tar Amanda och Aaron sig en lugnare stund tillsammans med The Walking Dead Michonne och Wreckfest som äntligen letat sig ut ur 3 års early access!

Men självklart kommer de ingen vart utan att ha snackat lite lootlådor och battle royale först.

Veckans fråga lyder:
"Kommer vi se lootlådesystemen i deras nuvarande form överleva den här konsolgenerationen?"

Länkar som diskuteras:
PUBGs nya siffror
Nederländernas jakt på lootlådor

Kontakta TV-spelspodden:
Twitter
Facebook
Instagram
Mail
Hemsida
Loading