Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi är TV-spelspodden (från vänster till höger):

  • Amanda Stéen
  • Aaron Vesterberg Ringhög
  • Lillie Klefelt
  • Jesper Englin
  • Liza Lind

TV-spelspodden är en podcast skapad med ett syfte om att lyfta nya perspektiv inom kulturen. Vi tror att fler perspektiv kan bredda vår egen syn på vad kulturen faktiskt är och betyder för många, och därmed även tillåta ett samtal som inte nödvändigtvis behöver följa samma mall som normen. 

Apr 21, 2018

Tillsammans med Loadings, Spelnyheternas och Digital Lifes egen Anders Eklöf tittar vi närmare på våra intryck av Kratos och Atreus nya äventyr i Norden, men också Amandas utflykter i Alaska. 

Vi diskuterar Pro Evolution Soccers eventuella bortgång i och med Champions League-licensen som nu når sitt slut, Bully Hunters uppgång och fall, samt ett Call of Duty utan kampanj?

Veckans fråga tar avstamp i vår konversation kring God of War och nu vill vi att ni svarar så ärligt som ni bara kan.

"Behövde God of War verkligen förnyas?"

Länkar som diskuteras:
Bully Hunters
Call of Duty utan kampanj?
UEFA och Konami avslutar avtal

Kontakta Anders Eklöf:
Twitter

Kontakta TV-spelspodden:
Twitter
Facebook
Instagram
Mail
Hemsida
Loading