Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi är TV-spelspodden (från vänster till höger):

  • Amanda Stéen
  • Aaron Vesterberg Ringhög
  • Lillie Klefelt
  • Jesper Englin
  • Liza Lind

TV-spelspodden är en podcast skapad med ett syfte om att lyfta nya perspektiv inom kulturen. Vi tror att fler perspektiv kan bredda vår egen syn på vad kulturen faktiskt är och betyder för många, och därmed även tillåta ett samtal som inte nödvändigtvis behöver följa samma mall som normen. 

Feb 18, 2018

I veckan fick vi se #vispelarintemed nå dagens ljus med över 300 underskrifter och ett stort antal berättelser publicerade för alla att kunna läsa.

Kvinnor och icke-binära inom spelmediet säger nu ifrån och förhoppningarna om att vi alla tillsammans ska se uppropet som ett uppvaknande och ett startskott för en bättre morgondag, är stora.

Tillsammans med Johanna Nylander från Dataspelsbranschen i Sverige diskuterar vi #vispelarintemed, det faktum att Ebba Ljungerud blir Paradox Interactives nya CEO, THQ Nordic och inte minst Dataspelsbranschens eget uttalande i kölvattnet av P3's granskning av lootboxes.

Utöver detta blir det intryck från Fe, lite mobilspel och Street Fighter V: Arcade Edition innan vi avrundar för denna gången.

Veckans fråga:
"Behöver spelkulturen/spelbranschen bli mer inkluderande?"

Länkar som diskuteras:
Dataspelsbranschens uttalande kring lootlådor
Lotteriinspektionens uttalande kring lootlådor
Paradox Interactive får ny CEO
THQ Nordic köper Koch Media
#vispelarintemed

Kontakta Johanna Nylander från Dataspelsbranschen:
Twitter

Kontakta TV-spelspodden:
Twitter
Facebook
Instagram
Mail
Hemsida
Loading