Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi är TV-spelspodden (från vänster till höger):

  • Amanda Stéen
  • Aaron Vesterberg Ringhög
  • Lillie Klefelt
  • Jesper Englin
  • Liza Lind

TV-spelspodden är en podcast skapad med ett syfte om att lyfta nya perspektiv inom kulturen. Vi tror att fler perspektiv kan bredda vår egen syn på vad kulturen faktiskt är och betyder för många, och därmed även tillåta ett samtal som inte nödvändigtvis behöver följa samma mall som normen. 

Aug 30, 2017

Då var det dags igen och panelen fastnar stenhårt i den där Half Life-situationen som uppstod, eftermälet och framtiden för serien. 

Dessutom ytterligare Battlegrounds-historier, Overwatch-boll, japansk golf med vänner och spoilers! Fast inte den sortens spoilers som vi oftast tänker på, utan snarare definitionen av vad en spoiler faktiskt är...

Länkar som diskuteras:
Spelhjälpen
Marc Laidlaws blogpost
Summering av situationen kring Half Life 2: Episod 3
Montage med Gabe Newells kommentarer
Epistle 3 Game Jam
Steam-recensioner för Dota 2

Kontakta TV-spelspodden
Twitter
Facebook
Instagram
Mail
Hemsida

Kram