Preview Mode Links will not work in preview mode

Vi är TV-spelspodden (från vänster till höger):

  • Amanda Stéen
  • Aaron Vesterberg Ringhög
  • Lillie Klefelt
  • Jesper Englin
  • Liza Lind

TV-spelspodden är en podcast skapad med ett syfte om att lyfta nya perspektiv inom kulturen. Vi tror att fler perspektiv kan bredda vår egen syn på vad kulturen faktiskt är och betyder för många, och därmed även tillåta ett samtal som inte nödvändigtvis behöver följa samma mall som normen. 

Feb 18, 2018

I veckan fick vi se #vispelarintemed nå dagens ljus med över 300 underskrifter och ett stort antal berättelser publicerade för alla att kunna läsa.

Kvinnor och icke-binära inom spelmediet säger nu ifrån och förhoppningarna om att vi alla tillsammans ska se uppropet som ett uppvaknande och ett startskott för en...